Slovensko imunološko društvo

Slovensko imunološko društvo je znanstveno in strokovno društvo imunologov. Naloge društva so, da sodeluje v naporih za napredek vseh vej imunologije, da širi znanje iz imunologije, da išče možnosti in načine za uporabo imunoloških dognanj v praksi in da razvija sodelovanje z drugimi sorodnimi društvi.

Podatki o društvu
Naziv: Slovensko imunološko društvo
Naslov: Šlajmerjeva ulica 6, 1000 Ljubljana
Davčna številka: SI84176873
Transakcijski račun:
IBAN SI56 0201 4008 9393 903
NLB d.d.

Nadzorni odbor
Član: Vladimir Kotnik
Član: Borut Božič
Član: Mitja Košnik

Izvršni odbor
Predsednica: Vladka Čurin Šerbec
Podpredsednik: Alojz Ihan
Tajnica: Mojca Narat
Blagajničarka: Blanka Vidan Jeras
Član: Tadej Avčin

Disciplinska komisija
Članica: Branka Wraber
Član: Gregor Serša
Član: Anton Štalc

Obvestila

4th Conference on Cancer Immunotherapy and Immunomonitoring, Ljubljana, Slovenija | 27. - 30. april 2015Klik!

4th EUROPEAN CONGRESS OF IMMUNOLOGY, Dunaj, Avstrija | 6. - 9. september 2015Klik!
Sporočilo organizatorjev:
It would be of great help if you could assist us advertise the event. May we kindly ask you whether it would be possible to circulate information about our conference amongst your national members via newsletters and/or to list it on your website. If there is also a possible option of advertising the congress at a national meeting held before ECI 2015, we would be happy to provide you with promotion material such as Flyers, Posters or even an announcement in the final program. We thank you in advance for any form of assistance you might be able to provide in advertising this event and remain at your disposal should you need further information and/or promotion material. If you have any questions, please do not hesitate to contact us. Kind regards from Vienna, Katharina Ikrath