Ime, priimek, naziv
1 prof. dr. Marjan Vozelj, univ. dipl. inž. biokem.
2 prof. dr. Stanko Banič, dr. med.
3 prof. dr. Draga Černelč, dr. med.
4 prof. dr. Mateja Bohinjec, univ. dipl. biol.
5 prof. dr. Jana Furlan, dr. med.
6 prof. dr. Ana Zlata Dragaš, dr. med.
7 prof. dr. Miha Likar, dr. med., univ. dipl. biol.
8 prof. dr. Stojan Plesničar, dr. med.
9 prof. dr. Vladimir Kotnik, dr. med.
10 znan. svet. dr. Branka Wraber, univ. dipl. biol.