Ime, priimek, naziv Področje dela Raziskovalna skupina/ustanova Kontakt
1 akad. prof. dr. Tatjana Avšič - Županc,
univ. dipl. biol.
Virologija
Patogeni mikroorganizmi
Medicinska fakulteta http://www.mf.uni-lj.si/ Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo http://www.imi.si/ Laboratorij za diagnostiko zoonoz in laboratorij WHO http://www.imi.si/o-institutu/organiziranost/who Biotehniška fakulteta http://www.bf.uni-lj.si/ Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo http://www.fkkt.uni-lj.si Osebne strani
(IMI) http://www.imi.si/pedagoska-dejavnost/sodelavci/tatjana-avsic-zupanc (SAZU) http://www.sazu.si/o-sazu/clani/tatjana-avsic-zupanc.html
Projekti ARRS SICRIS http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?opt=3&lang=slv&id=6949 Bibliografija Cobiss http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=10331
Tatjana Avšič Županc
Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo
MF
Zaloška 4, 1000 Ljubljana
T: +386 1 543 74 50 tatjana.avsic@mf.uni-lj.si
2 dr. Urška Repnik Cisteinske proteinaze
Imunomodulacija
Institut Jožef Štefan, Odsek za biokemijo, molekularno in strukturno biologijo http://www.ijs.si http://bio.ijs.si/prot/ Projekti ARRS SICRIS http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?opt=3&lang=slv&id=14064 Bibliografija Cobiss http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=21560 Urška Repnik
IJŠ, Odsek za biokem. in mol. biol.
Jamova 39, 1000 Ljubljana
T: +386 1 477 38 54, +386 1 477 38 81 urska.repnik@ijs.si
3 asist. mag. Silvije Černelč, dr. med. Nevrobiologija Inštitut za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo http://www.mf.uni-lj.si/ifet Projekti ARRS SICRIS http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?opt=3&lang=slv&id=6636 Bibliografija Cobiss http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=09096 Silvije Černelč
Farmakološki inštitut
MF
Korytkova 2, 1000 Ljubljana silvije.cernelc@mf.uni-lj.si
4 prof. dr. Vladka Čurin-Šerbec, dipl. ing. kem. Imunologija
Monoklonska protitelesa
Zavod RS za transfuzijsko medicino, Center za razvoj in izdelavo diagnostičnih reagentov http://www.ztm.si/sl/ Raziskovalna skupina Biomedicina (v okviru ZTM) Projekti ARRS SICRIS http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?opt=3&lang=slv&id=5376 Bibliografija Cobiss http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=05236 Vladka Čurin Šerbec
Zavod RS za transfuzijsko medicino
CRIDR
Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana
T: +386 1 543 81 65
F: +386 1 230 22 24 vladka.curin@ztm.si
5 Elizabeta Dolinar, univ. dipl. biol. Imunogenetika Zavod RS za transfuzijsko medicino, Center za tipizacijo tkiv http://www.ztm.si/sl/ Projekti ARRS SICRIS http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?opt=3&lang=slv&id=5740 Elizabeta Dolinar
Zavod RS za transfuzijsko medicino
CTT
Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana
6 Petra Deželak-Kramberger, dr. med.,
spec. med. mikrobiol.
Serologija Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, Oddelek za serološko diagnostiko http://www.zzv-mb.si/ Laboratorij za serologijo (ZZV Maribor) Projekti ARRS SICRIS http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?opt=3&lang=slv&id=20737 Petra Deželar-Kramberger
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor
Prvomajska 1, 2000 Maribor
T: +386 2 450 01 22
kramberger@zzv-mb.si
7 Tatjana Franko-Kancler, univ. dipl. biol. Mikrobiologija Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, Oddelki za splošno mikrobiologijo (Oddelek II) http://www.zzv-mb.si/ Tatjana Franko-Kancler
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor
Prvomajska 1, 2000 Maribor
T: +386 2 450 01 08 kancler@zzv-mb.si
8 prof. dr. Jože Grom, dr. vet. med. Epizootiologija Veterinarska fakulteta http://www.vf.uni-lj.si/vf/ Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo, enota za virologijo http://www.vf.uni-lj.si/vf/index.php/Organizacijske-enote/intitut-za-mikrobiologijo-in-parazitologijo.html Osebna stran http://www.vf.uni-lj.si/vf/index.php/Osebne-izkaznice-raziskovalcev/grom-joe.html Projekti ARRS SICRIS http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?opt=3&lang=slv&id=5843 Bibliografija Cobiss http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=06570 Jože Grom
Fakulteta za veterino
Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana
T: +386 1 477 91 79
F: +386 1 477 93 52 joze.grom@vf.uni-lj.si
9 izr. prof. dr. Matjaž Jeras, mag. farm. Biotehnologija Fakulteta za farmacijo http://www.ffa.uni-lj.si/ Projekti ARRS SICRIS http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?opt=3&lang=slv&id=4224 Bibliografija Cobiss http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=01302 Matjaž Jeras
Fakulteta za farmacijo
Katedra za biokemijo
Aškerčeva cesta 7, 1000 Ljubljana
T: +386 1 543 82 41 matjaz.jeras@ffa.uni-lj.si
10 prof. dr. Alojz Ihan, dr. med., spec. klinične mikrobiologije in imunologije Imunodeficiti
Imunomodulacija
Medicinska fakulteta http://www.mf.uni-lj.si/ Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo http://www.imi.si/ RSK za klinično mikrobiologijo in imunologijo http://www.imi.si/zdruzenja/ Projekti ARRS SICRIS http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?opt=3&lang=slv&id=6950 Osebna stran http://www.imi.si/ihan Bibliografija http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=10337 Alojz Ihan
Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo
MF
Zaloška 4, 1000 Ljubljana
T: +386 1 543 74 93
M: +386 41 33 43 97
F: +386 1 543 74 85 alojz.ihan@mf.uni-lj.si
11 dr. Nataša Kopitar-Jerala, univ. dipl. biol. Molekularna imunologija
Monoklonska protitelesa
Institut Jožef Štefan,
Odsek za biokemijo, molekularno in strukturno biologijo http://www.ijs.si http://bio.ijs.si/prot/ Projekti ARRS SICRIS http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?opt=3&lang=slv&id=7008 Bibliografija Cobiss http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=10502
Nataša Kopitar-Jerala
Inštitut Jožef Štefan
Jamova 39, 1000 Ljubljana
T: +386 1 477 35 73
F: +386 1 257 35 94 natasa.kopitar@ijs.si
12 prof. dr. Srečko Koren, dr. med. Mikrobiologija Medicinska fakulteta http://www.mf.uni-lj.si/ Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo http://www.imi.si Osebna stran http://www.imi.si/index1.php?id=koren Projekti ARRS SICRIS http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?opt=3&lang=slv&id=6039 Bibliografija Cobiss http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=07264 Srečko Koren
Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo
MF
Zaloška 4, 1000 Ljubljana
T: +386 1 543 74 02 srecko.koren@mf.uni-lj.si
13 prof. dr. Vladimir Kotnik, dr. med. Celična imunologija
Komplement
Tumorska imunologija
Medicinska fakulteta http://www.mf.uni-lj.si/ Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo http://www.imi.si Laboratorij za celično imunologijo, diagnostiko komplementnega sistema in sifilisa http://www.imi.si/stroka/index.php?id=kom Osebna stran http://www.imi.si/index1.php?id=kotnik Projekti ARRS SICRIS http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?opt=3&lang=slv&id=6185 Bibliografija Cobiss http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=07756 Vladimir Kotnik
Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo
MF
Korytkova 2, 1000 Ljubljana
T: +386 1 543 74 86
F: +386 1 543 74 85 vladimir.kotnik@mf.uni-lj.si
14 Antonija Kotnik, dipl. ing. kem. Virologija Inštitut za varovanje zdravja http://www.ivz.si/ Projekti ARRS SICRIS http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?opt=3&lang=slv&id=6581 Bibliografija Cobiss http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=08907 Antonija Kotnik
Inštitut za varovanje zdravja
Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana
T: +386 1 434 26 15
F: +386 1 434 26 12 antonija.kotnik@ivz-rs.si
15 prof. dr. Mitja Košnik, dr. med. Alergologija Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik http://www.klinika-golnik.si/ Projekti ARRS SICRIS http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?opt=3&lang=slv&id=7167 Bibliografija Cobiss http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=10921 Klinika Golnik
Golnik 36, 4204 Golnik
T: +386 4 256 91 00
F: +386 4 256 91 17 mitja.kosnik@klinika-golnik.si
16 Aleksandra Kraut, dr. med. Nevrobiologija Univerzitetni klinčni center Ljubljana http://www4.kclj.si/ Očesna klinika http://www4.kclj.si/index.php?m=14&s=0&odd=0&o=1 Projekti ARRS SICRIS http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?opt=3&lang=slv&id=6649 Bibliografija Cobiss http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=09155 Kraut Aleksandra, dr.med.
Očesna klinika KC
Zaloška 29, 1000 Ljubljana
T: +386 1 251 48 71 aleksandra.kraut@kclj.si
17 prim. Mojca Kos-Golja, dr. med. Revmatologija Bolnica dr. Petra Držaja, Klinični oddelek za revmatologijo http://www4.kclj.si/index.php?m=2&s=9&odd=0&o=1 Projekti ARRS SICRIS http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?opt=3&lang=slv&id=8832 Bibliografija Cobiss http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=15477 Moja Kos-Golja
Bolnica dr. Petra Držaja
Vodnikova 26, 1000 Ljubljana
18 prof. dr. Peter Maček Biokemija
Citotoksičnost
Biotehniška fakulteta http://www.bf.uni-lj.si/ Osebna stran http://www.uni-lj.si/medijsko_sredisce/vodstvo_univerze/prorektor_prof_dr_peter_macek.aspx Projekti ARRS SICRIS http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?opt=3&lang=slv&id=5969 Bibliografija Cobiss http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=06994 Peter Maček
Biotehniška fakulteta
Biološko središče
Večna pot 111, 1000 Ljubljana
T: +386 1 423 33 88
F: +386 1 257 33 90 peter-macek@uni-lj.si
19 prof. dr. Mojca Narat, univ. dipl. biol. Imunologija domačih živali
Probiotiki
Biotehniška fakulteta http://www.bf.uni-lj.si/ Projekti ARRS SICRIS http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?opt=3&lang=slv&id=5296 Bibliografija Cobiss http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=05008 Mojca Narat
Biotehniška fakulteta
Oddelek za zootehniko
Groblje 3, 1230 Domžale
T: +386 1 721 79 16
F: +386 1 724 10 05 mojca.narat@bfro.uni-lj.si
20 Sanja Stopinšek, univ. dipl. biol. Imunomodulacija Medicinska fakulteta http://www.mf.uni-lj.si/ Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo http://www.imi.si Sanja Stopinšek
Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo
MF
Zaloška 4, 1000 Ljubljana
21 prof. dr. Zvonimir Rudolf, dr. med. Tumorska biologija
Imunoterapija
Onkološki inštitut Ljubljana, raziskovalni oddelek http://www.onko-i.si/ Projekti ARRS SICRIS http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?opt=3&lang=slv&id=6531 Bibliografija Cobiss http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=08750 Rudolf Zvonimir
Onkološki inštitut
Zaloška 2, 1000 Ljubljana
T: +386 1 587 91 10
F: +386 1 431 41 80 zrudolf@onko-i.si
22 prof. dr. Gregor Serša, univ. dipl. biol. Eksperimentalna onkologija Onkološki inštitut Ljubljana, raziskovalni oddelek http://www.onko-i.si/ Projekti ARRS SICRIS http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?opt=3&lang=slv&id=6552 Bibliografija Cobiss http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=08800 Gregor Serša
Onkološki inštitut
Zaloška 2, 1000 Ljubljana
T: +386 1 587 94 34
F: +386 1 431 41 80 gsersa@onko-i.si
23 Znan. sod. dr. Saša Simčič, dipl. ing. kem. Humoralna imunologija
Imunomodulacija
Medicinska fakulteta http://www.mf.uni-lj.si/ Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo http://www.imi.si Laboratorij HUM http://www.imi.si/stroka/index.php?id=hum Osebna stran http://www.imi.si/index1.php?id=simcic Projekti ARRS SICRIS http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?opt=3&lang=slv&id=5426 Bibliografija Cobiss http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=05382 Saša Simčič
Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo
MF
Zaloška 4, 1000 Ljubljana
T: +386 1 543 74 91 sasa.simcic@mf.uni-lj.si
24 dr. Maja Skerbinjek Kavalar, dr. med. Alergologija Alergološka ambulanta Maja Skerbinjek Kavalar http://www.aamsk.com/ Projekti ARRS SICRIS http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?opt=3&lang=slv&id=14589 Bibliografija Cobiss http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=21876 Maja Skerbinjek Kavalar
Lavričeva 1, 2000 Maribor
T: +386 2 250 26 33
M: +386 40 992 898 maja.kavalar@triera.net
25 dr. Alenka Vizjak, univ. dipl. biol., znanstvena svetovalka Imunopatologija Medicinska fakulteta http://www.mf.uni-lj.si/ Inštitut za patologijo http://www.mf.uni-lj.si/katedra/271 Projekti ARRS SICRIS http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?opt=3&lang=slv&id=6027 Bibliografija COBISS http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=07182 Alenka Vizjak
Inštitut za patologijo
MF
Korytkova 2, 1000 Ljubljana
T: +386 1 540 30 42
F: +386 1 230 18 16 alenka.vizjak@mf.uni-lj.si
26 znan. svet. dr. Branka Wraber, univ. dipl. biol. Citokini
Imunomodulacija
Medicinska fakulteta http://www.mf.uni-lj.si/ Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo http://www.imi.si Laboratorij ACI http://www.imi.si/stroka/index.php?id=aci Osebna stran http://www.imi.si/index1.php?id=wraber Projekti ARRS SICRIS http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?opt=3&lang=slv&id=5257 Bibliografija COBISS http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=04890 Branka Wraber
Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo
MF
Zaloška 4, 1000 Ljubljana
T: +386 1 543 74 89
F: +386 1 543 74 85 branka.wraber@mf.uni-lj.si
27 prof. dr. Tadej Malovrh, dr. vet. med. Virologija Veterinarska fakulteta http://www.vf.uni-lj.si/vf/ Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo, enota za virologijo http://www.vf.uni-lj.si/vf/index.php/Organizacijske-enote/intitut-za-mikrobiologijo-in-parazitologijo.html Osebna stran http://www.vf.uni-lj.si/vf/index.php/Osebne-izkaznice-raziskovalcev/malovrh-tadej.html Projekti ARRS SICRIS http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?opt=3&lang=slv&id=9403 Bibliografija COBISS http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=16346 Tadej Malovrh
Veterinarska fakulteta
Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana
T: +386 1 477 91 68
F: +386 1 477 93 52 tadej.malovrh@vf.uni-lj.si
28 dr. Maja Čemažar, univ. dipl. biol. Eksperimentalna onkologija Onkološki inštitut Ljubljana http://www.onko-i.si/ Osebne strani http://www.onko-i.si/biografija/doc_dr_maja_cemazar_univ_dipl_biol/index.html http://www.vszi.upr.si/index.php?catid=107&tid=20 Projekti ARRS SICRIS http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?opt=3&lang=slv&id=8460 Bibliografija COBISS http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=14575 Maja Čemažar
Onkološki inštitut
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana
T: +386 1 587 95 36
F: +386 1 431 74 10 maja.cemazar@vszi.upr.si
29 Miha Skvarč, dr. med. Mikrobiologija
Imunologija okužb
Medicinska fakulteta http://www.mf.uni-lj.si/ Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo http://www.imi.si Miha Skvarč
Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo
MF
Zaloška 4, 1000 Ljubljana miha.skvarc@mf.uni-lj.si
30 dr. Saša Čučnik, univ. dipl. biol. Avtoimunost Univezitetni klinični center Ljubljana http://www4.kclj.si/ SPS Interna klinika, Klinični oddelek za revmatologijo http://www4.kclj.si/index.php?m=2&s=9&odd=0&o=1 Projekti ARRS SICRIS http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?opt=3&lang=slv&id=9417 Bibliografija Cobiss http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=16362 Saša Čučnik
UKC Ljubljana
Klinični oddelek za revmatologijo
Vodnikova 62, 1000 Ljubljana
T: +386 1 519 32 33
F: +386 1 519 53 38
31 doc. dr. Tina Zavašnik Bergant, univ. dipl. inž. Cisteinske proteinaze Inštitut Jožef Štefan, Odsek za biokemijo, molekularno in strukturno biologijo http://www.ijs.si http://bio.ijs.si/prot/ Projekti ARRS SICRIS http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?opt=3&lang=slv&id=10498 Bibliografija Cobiss http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=18286 Tina Zavašnik Bergant
Institut Jožef Stefan
Odsek za biokemijo, molekularno in strukturno biologijo
Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana
T: +386 1 477 35 73 tina.zavasnik@ijs.si
32 asist. dr. Andreja Nataša Kopitar, univ. dipl. biol. Citometrija
Dendritične celice
Imunomodulacija
Imunodeficiti
Medicinska fakulteta http://www.mf.uni-lj.si/ Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo http://www.imi.si Projekti ARRS SICRIS http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?opt=3&lang=slv&id=19391 Bibliografija Cobiss http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=25991 Andreja Nataša Kopitar
Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo
MF
Zaloška 4, 1000 Ljubljana
andreja-natasa.kopitar@mf.uni-lj.si
33 Jasmina Livk, univ. dipl. biol. Citometrija Medicinska fakulteta http://www.mf.uni-lj.si/ Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo http://www.imi.si Jasmina Livk
Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo
MF
Zaloška 4, 1000 Ljubljana
34 dr. Špela Konjar Celice NK
Cisteinske proteinaze
Inštitut Jožef Štefan, Odsek za biokemijo, molekularno in strukturno biologijo http://www.ijs.si http://bio.ijs.si/prot/ Projekti ARRS SICRIS http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?opt=3&lang=slv&id=19035 Bibliografija Cobiss http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=25653 Špela Konjar
Institut Jožef Stefan
Odsek za biokemijo, molekularno in strukturno biologijo
Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana
T: +386 1 477 37 76
spela.konjar@ijs.si
35 dr. Simon Koren, univ. dipl. biokem. Cepiva
Prioni
Omega d.o.o. http://www.omega.si Osebna stran http://www.fkkt.uni-lj.si/si/?1596 Projekti ARRS SICRIS http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?opt=3&lang=slv&id=19365 Bibliografija Cobiss http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=25973 Simon Koren
Omega d.o.o.
Dolinškova 8, 1000 Ljubljana simon.koren@gmail.com
36 prof. dr. Borut Božič, mag. farm. Avtoimunost
Imounokemija
Fakulteta za farmacijo http://www.ffa.uni-lj.si/ Univezitetni klinični center Ljubljana http://www4.kclj.si/ SPS Interna klinika, Klinični oddelek za revmatologijo http://www4.kclj.si/index.php?m=2&s=9&odd=0&o=1 Projekti ARRS SICRIS http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?opt=3&lang=slv&id=4085 Bibliografija Cobiss http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=00781 Borut Božič
Fakulteta za farmacijo
Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana
T: +386 1 519 32 33
F: +386 1 519 53 38 borut.bozic@ffa.uni-lj.si
37 Katarina Maher, univ. dipl. mikrobiol. Cisteinske proteinaze Inštitut Jožef Štefan, Odsek za biokemijo, molekularno in strukturno biologijo http://www.ijs.si http://bio.ijs.si/prot Projekti ARRS SICRIS http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?opt=3&lang=slv&id=33576 Bibliografija Cobiss http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=30882 Katarina Maher
Institut Jožef Stefan
Odsek za biokemijo, molekularno in strukturno biologijo
Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana
T: +386 1 477 39 58 katarina.maher@ijs.si
38 prof. dr. Roman Jerala Biokemija proteinov Kemijski inštitut, Laboratorij za biokemijo http://www.ki.si/ Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo http://www.fkkt.uni-lj.si/si Projekti ARRS SICRIS http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?opt=3&lang=slv&id=5855 Bibliografija Cobiss http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=06628 Roman Jerala
Kemijski inštitut Ljubljana
Laboratorij za biotehnologijo
Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana
T: +386 1 476 02 00
F: +386 1 425 92 44 roman.jerala@ki.si
39 dr. Martina Bergant Marušič, univ. dipl. biol. Imunomodulatorne snovi Univerza v Novi Gorici, Laboratorij za razsikave v okolju http://www.ung.si/si/raziskave/okolje/ Projekti ARRS SICRIS http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?opt=3&lang=slv&id=15371 Bibliografija Cobiss http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=22361 Martina Bergant Marušič
Univerza v Novi Gorici
Fakulteta za znanosti o okolju
Laboratorij za raziskave v okolju
Vipavska 13, 5000 Nova Gorica
T: +386 5 331 53 88 martina.bergant@ung.si
40 Jerneja Mori, univ. dipl. mikrobiol. Razvoj cepiv Kemijski inštitut, Laboratorij za biotehnologijo http://www.ki.si/ Projekti ARRS SICRIS http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?opt=3&lang=slv&id=34887 Bibliografija Cobiss http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=32114 Jerneja Mori
Kemijski inštitut Ljubljana
Laboratorij za biotehnologijo
Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana jerneja.mori@ki.si
41 doc. dr. Urban Švajger, mag. farm. Dendritične celice
Predstavljanje antigenov
Matične celice
Zavod RS za transfuzijsko medicino http://www.ztm.si/sl/ Projekti ARRS SICRIS http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?opt=3&lang=slv&id=19680 Bibliografija Cobiss http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=26198 Urban Švajger
Zavod RS za transfuzijsko medicino
CTT
Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana
T: +386 1 543 82 20
42 Aleksandra Grilc Fajfar, dr. vet. med. Serološke analize v veterini Veterinarska fakulteta http://www.vf.uni-lj.si/vf/ Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo, enota za virologijo http://www.vf.uni-lj.si/vf/index.php/Organizacijske-enote/intitut-za-mikrobiologijo-in-parazitologijo.html Projekti ARRS SICRIS http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?opt=3&lang=slv&id=20139 Bibliografija Cobiss http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=26569 Aleksandra Grilc
Veterinarska fakulteta
Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana
T: +386 1 477 98 45 aleksandra.grilcfajfar@vf.uni-lj.si
43 dr. Kristina Nadrah, mag. farm., dr. med. Imunomodulacija Univerzitetni klinični center Ljubljana http://www4.kclj.si/ Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja http://www4.kclj.si/index.php?m=12&s=0&odd=0&o=1 Projekti ARRS SICRIS http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?opt=3&lang=slv&id=16583 Bibliografija Cobiss http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=23421 Kristina Nadrah
Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja
Japljeva 2, 1000 Ljubljana kristina.nadrah@guest.arnes.si
44 Daiborka Dušanić, univ. dipl. mikrobiol. Animalna biotehnologija in imunologija Biotehniška fakulteta, Inštitut za živinorejo http://www.bf.uni-lj.si/ Projekti ARRS SICRIS http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?opt=3&lang=slv&id=32037 Bibliografija Cobiss http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=29431 Daliborka Dušanić
Biotehniška fakulteta
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana
T: +386 1 721 78 60 daliborka.dusanic@bf.uni-lj.si
45 Peter Kopač, dr. med. Alergologija Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik http://www.klinika-golnik.si/ Projekti ARRS SICRIS http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?opt=3&lang=slv&id=33679 Bibliografija Cobiss http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=30983 Klinika Golnik
Golnik 36, 4204 Golnik peter.kopac@klinika-golnik.si
46 Matija Rijavec, univ. dipl. mikrobiol. Alergologija Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik http://www.klinika-golnik.si/ Projekti ARRS SICRIS http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?opt=3&lang=slv&id=31902 Bibliografija Cobiss http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=29300 Klinika Golnik
Golnik 36, 4204 Golnik matija.rijavec@klinika-golnik.si
47 Mojca Plankl, univ. dipl. biol. Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo MF http://www.imi.si Mojca Plankl
Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo MF
Zaloška 4, 1000 Ljubljana
mojca.plankl@mf.uni-lj.si
48 dr. Katrina Hartman Pretnar, mag. farm. Monoklonska protitelesa Zavod RS za transfuzijsko medicino, Center za razvoj in izdelavo diagnostičnih reagentov http://www.ztm.si/sl/ Raziskovalna skupina Biomedicina (v okviru ZTM) Projekti ARRS SICRIS http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?opt=3&lang=slv&id=9155 Bibliografija Cobiss http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=15978 Katrina Hartman Pretnar
Zavod RS za transfuzijsko medicino
Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana
T: +386 1 543 81 99 katrina.hartman-pretnar@ztm.si
49 mag. Maja Černilec, univ. dipl. kem. Imunohematologija
Prionske bolezni
Zavod RS za transfuzijsko medicino, Center za razvoj in izdelavo diagnostičnih reagentov http://www.ztm.si/sl/ Raziskovalna skupina Biomedicina (v okviru ZTM) Projekti ARRS SICRIS http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?opt=3&lang=slv&id=20316 Bibliografija Cobiss http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=20316 Maja Černilec
Zavod RS za transfuzijsko medicino
CRIDR
Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana
T: +386 1 543 81 46 maja.cernilec@ztm.si
50 doc. dr. Blanka Vidan Jeras, mag. farm. Imunogenetika Zavod RS za transfuzijsko medicino, Center za tipizacijo tkiv http://www.ztm.si/sl/ Projekti ARRS SICRIS http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?opt=3&lang=slv&id=6991 Bibliografija Cobiss http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=10453 Blanka Vidan Jeras
Zavod RS za transfuzijsko medicino
CTT
Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana
T: +386 1 543 82 24
F: +386 1 431 23 04 blanka.vidan-jeras@ztm.si
51 Boštjan Smrekar, univ. dipl. biokem. Imunodiagnostika Zavod RS za transfuzijsko medicino, Center za razvoj in izdelavo diagnostičnih reagentov http://www.ztm.si/sl/ Raziskovalna skupina Biomedicina (v okviru ZTM) Projekti ARRS SICRIS http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?opt=3&lang=slv&id=31655 Zavod RS za transfuzijsko medicino
CRIDR
Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana
T: +386 1 543 81 08
52 dr. Tanja Vranac, univ. dipl. biol. Animalna biotehnologija Zavod RS za transfuzijsko medicino, Center za razvoj in izdelavo diagnostičnih reagentov http://www.ztm.si/sl/ Raziskovalna skupina Biomedicina (v okviru ZTM) Projekti ARRS SICRIS http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?opt=3&lang=slv&id=13253 Bibliografija Cobiss http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=21335 Zavod RS za transfuzijsko medicino
CRIDR
Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana
T: +386 1 543 83 31
53 mag. Sendi Montanič, univ. dipl. biokem. Imunodiagnostika Zavod RS za transfuzijsko medicino http://www.ztm.si/sl/ Projekti ARRS SICRIS http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?opt=3&lang=slv&id=31654 Zavod RS za transfuzijsko medicino
CTT
Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana
T: +386 1 543 82 20
54 doc. dr. Tadej Avčin, dr. med. Pediatrična klinika http://www4.kclj.si/pediatricna_klinika Projekti ARRS SICRIS http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=11323 Pediatrična klinika
Bohoričeva 20, 1525 Ljubljana
tadej.avcin@kclj.si
55 as. dr. Miha Kosmač, univ. dipl. biokem.
research scientist
Kymab Ltd http://www.kymab.com/index.php Kymab Ltd
Meditrina Building B260
Babraham Research Campus
CB22 3AT Cambridge
miha.kosmac@kymab.com
56 asist. mag. Mihaela Zidarn, dr. med., spec. Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik http://www.klinika-golnik.si/ Projekti ARRS SICRIS http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=18688 Klinika Golnik
Golnik 36, 4204 Golnik mihaela.zidarn@klinika-golnik.si
57 dr. Nina Pirher, univ. dipl. mikrobiol.
58 Karolina Ivičak, univ. dipl. biokem.
59 Nuša Resman, univ. dipl. ing. živ. teh
60 dr. Tomislav Jukić, dr. med., višji asistent
61 dr. Iva Hafner Bratkovič, univ. dipl. kem.,
znanstvena sodelavka
62 Jelka Pohar, univ. dipl. mikrobiol.
63 Tina Triglav, dr. med. Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo http://www.imi.si Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo MF
Zaloška 4, 1000 Ljubljana
tina.triglav@mf.uni-lj.si
64 Nina Čelesnik, univ. dipl. mikrobiol.
op.: oddana pristopna izjava
Alergologija Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik http://www.klinika-golnik.si/ Projekti ARRS SICRIS http://www.sicris.si/ Bibliografija Cobiss http://izumbib.izum.si Klinika Golnik
Golnik 36, 4204 Golnik nina.celesnik@klinika-golnik.si
65 Mira Šilar, ing. kem. tehnol.
op.: oddana pristopna izjava
Alergologija Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik http://www.klinika-golnik.si/ Projekti ARRS SICRIS http://www.sicris.si/ Bibliografija Cobiss http://izumbib.izum.si Klinika Golnik
Golnik 36, 4204 Golnik mira.silar@klinika-golnik.si
66 Mateja Balantič, dipl. biotehnol.
op.: oddana pristopna izjava
Alergologija Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik http://www.klinika-golnik.si/ Bibliografija Cobiss http://cobiss5.izum.si Klinika Golnik
Golnik 36, 4204 Golnik mateja.balantic@klinika–golnik.si
67 Valerija Hladnik
op.: oddana pristopna izjava
Zavod RS za transfuzijsko medicino http://www.ztm.si/sl/ Zavod RS za transfuzijsko medicino
Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana
68 Anja Lukan
op.: oddana pristopna izjava
Zavod RS za transfuzijsko medicino http://www.ztm.si/sl/ Zavod RS za transfuzijsko medicino
Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana
69 Uroš Rajčevič
op.: oddana pristopna izjava
Zavod RS za transfuzijsko medicino http://www.ztm.si/sl/ Zavod RS za transfuzijsko medicino
Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana

Upokojeni člani


1 prof. dr. Mateja Bohinjec, univ. dipl. biol. Imunogenetika
Histokompatibilnost
Projekti ARRS SICRIS http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?opt=3&lang=slv&id=4615 Bibliografija Cobiss http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=02745
2 prof. dr. Jana Furlan, dr. med. Alergologija Projekti ARRS SICRIS http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?opt=3&lang=slv&id=24279 Bibliografija Cobiss http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=04455
3 prim. Marjana Kuhar, dr. med. Alergologija Pediatrična klinika http://www4.kclj.si/index.php?m=6&s=0&odd=0&o=1 Služba za alergologijo in revmatologijo in klinično imunologijo http://www4.kclj.si/index.php?m=6&s=6&odd=0&o=1
4 prof. dr. Janez Mehle, dr. vet. med. Veterinarska mikrobiologija Projekti ARRS SICRIS http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?opt=3&lang=slv&id=3999 Bibliografija Cobiss http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=00342
5 prof. dr. Jožica Marin, univ. dipl. biol. Mikrobiologija
Virologija
Projekti ARRS SICRIS http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?opt=3&lang=slv&id=4726 Bibliografija Cobiss http://splet02.izum.si/cobiss/bibliography?code=03172
6 dr. Anton Štalc Imunomodulacija Projekti ARRS SICRIS http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?opt=3&lang=slv&id=4099